User Tools

Site Tools


150730-5936-khadzhinov-la-gi

Khadzhinov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 29 tháng 3 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5936
Tên thay thế 1979 FQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8491792
Viễn điểm quỹ đạo 3.1534348
Độ lệch tâm 0.0506872
Chu kỳ quỹ đạo 1899.1709064
Độ bất thường trung bình 179.71982
Độ nghiêng quỹ đạo 10.80645
Kinh độ của điểm nút lên 57.95730
Acgumen của cận điểm 184.74756
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

5936 Khadzhinov (1979 FQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 3 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5936 Khadzhinov
150730-5936-khadzhinov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)