User Tools

Site Tools


150630-5798-burnett-la-gi

Burnett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5798
Tên thay thế 1980 RL7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3255680
Viễn điểm quỹ đạo 2.8246414
Độ lệch tâm 0.0969035
Chu kỳ quỹ đạo 1509.3527673
Độ bất thường trung bình 226.99933
Độ nghiêng quỹ đạo 8.71507
Kinh độ của điểm nút lên 247.43256
Acgumen của cận điểm 143.04608
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5798 Burnett (1980 RL7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1980 bởi S. J. Bus ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5798 Burnett
150630-5798-burnett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)