User Tools

Site Tools


150530-5667-nakhimovskaya-la-gi

Nakhimovskaya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 16 tháng 8 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5667
Tên thay thế 1983 QH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8494041
Viễn điểm quỹ đạo 2.7056623
Độ lệch tâm 0.1879793
Chu kỳ quỹ đạo 1255.4387087
Độ bất thường trung bình 67.70437
Độ nghiêng quỹ đạo 4.10383
Kinh độ của điểm nút lên 155.64514
Acgumen của cận điểm 174.46961
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5667 Nakhimovskaya (1983 QH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1983 bởi T. M. Smirnova ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5667 Nakhimovskaya
150530-5667-nakhimovskaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)