User Tools

Site Tools


150430-5530-eisinga-la-gi

Eisinga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5530
Đặt tên theo Eise Eisinga
Tên thay thế 2835 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9500337
Viễn điểm quỹ đạo 2.6414349
Độ lệch tâm 0.1505839
Chu kỳ quỹ đạo 1270.5181176
Độ bất thường trung bình 143.42114
Độ nghiêng quỹ đạo 7.74797
Kinh độ của điểm nút lên 16.56060
Acgumen của cận điểm 115.39438
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

5530 Eisinga (2835 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5530 Eisinga
150430-5530-eisinga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)