User Tools

Site Tools


150330-5395-shosasaki-la-gi

Shosasaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Cerro Tololo
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5395
Tên thay thế 1988 RK11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8520489
Viễn điểm quỹ đạo 3.2270143
Độ lệch tâm 0.2707124
Chu kỳ quỹ đạo 1478.1852500
Độ bất thường trung bình 287.41187
Độ nghiêng quỹ đạo 6.93478
Kinh độ của điểm nút lên 168.58158
Acgumen của cận điểm 220.93932
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

5395 Shosasaki (1988 RK11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1988 bởi S. J. Bus ở Cerro Tololo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5395 Shosasaki
150330-5395-shosasaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)