User Tools

Site Tools


150130-5157-hindemith-la-gi

Hindemith
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Freimut Börngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5157
Đặt tên theo Paul Hindemith
Tên thay thế 1973 UB5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7368806
Viễn điểm quỹ đạo 3.6862712
Độ lệch tâm 0.1478076
Chu kỳ quỹ đạo 2102.2081945
Độ bất thường trung bình 19.58460
Độ nghiêng quỹ đạo 0.20238
Kinh độ của điểm nút lên 299.59803
Acgumen của cận điểm 64.28975
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

5157 Hindemith (1973 UB5) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1973 bởi Freimut Börngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5157 Hindemith
150130-5157-hindemith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)