User Tools

Site Tools


150030-5051-ralph-la-gi

Ralph
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Jensen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5051
Tên thay thế 1984 SM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9661253
Viễn điểm quỹ đạo 2.6224949
Độ lệch tâm 0.1430429
Chu kỳ quỹ đạo 1269.3360428
Độ bất thường trung bình 321.79789
Độ nghiêng quỹ đạo 5.87052
Kinh độ của điểm nút lên 270.00594
Acgumen của cận điểm 48.45607
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5051 Ralph (1984 SM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1984 bởi P. Jensen ở Brorfelde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5051 Ralph
150030-5051-ralph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)