User Tools

Site Tools


149930-4626-plisetskaya-la-gi

Plisetskaya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 23 tháng 12 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4626
Đặt tên theo Maya Plisetskaya
Tên thay thế 1984 YU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0841080
Viễn điểm quỹ đạo 2.4593226
Độ lệch tâm 0.0825840
Chu kỳ quỹ đạo 1250.6312214
Độ bất thường trung bình 202.48188
Độ nghiêng quỹ đạo 2.82532
Kinh độ của điểm nút lên 19.74922
Acgumen của cận điểm 164.34322
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

4626 Plisetskaya (1984 YU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 12 năm 1984 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4626 Plisetskaya
149930-4626-plisetskaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)