User Tools

Site Tools


149830-4522-britastra-la-gi

Britastra
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 22 tháng 1 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4522
Đặt tên theo British Astronomical Association
Tên thay thế 1980 BM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1227132
Viễn điểm quỹ đạo 3.2178152
Độ lệch tâm 0.2050550
Chu kỳ quỹ đạo 1593.7851587
Độ bất thường trung bình 280.30080
Độ nghiêng quỹ đạo 12.51853
Kinh độ của điểm nút lên 132.01636
Acgumen của cận điểm 227.95625
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0527
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.10

4522 Britastra (1980 BM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 1 năm 1980 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4522 Britastra
149830-4522-britastra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)