User Tools

Site Tools


149730-4082-swann-la-gi

Swann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4082
Tên thay thế 1984 SW3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7741080
Viễn điểm quỹ đạo 3.0053558
Độ lệch tâm 0.2576121
Chu kỳ quỹ đạo 1349.3424823
Độ bất thường trung bình 130.51033
Độ nghiêng quỹ đạo 9.60774
Kinh độ của điểm nút lên 294.48104
Acgumen của cận điểm 100.22806
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

4082 Swann (1984 SW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1984 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar, và được đặt tên sau tên her granddaughter, Carri Susan Swann.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4082 Swann
149730-4082-swann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)