User Tools

Site Tools


149530-5935-ostankino-la-gi

Ostankino
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 13 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5935
Đặt tên theo Ostankino Tower
Tên thay thế 1977 EF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3586218
Viễn điểm quỹ đạo 2.8553848
Độ lệch tâm 0.0952747
Chu kỳ quỹ đạo 1537.4846444
Độ bất thường trung bình 116.76858
Độ nghiêng quỹ đạo 13.89761
Kinh độ của điểm nút lên 186.61761
Acgumen của cận điểm 30.07128
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5935 Ostankino (1977 EF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5935 Ostankino
149530-5935-ostankino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)