User Tools

Site Tools


149330-5666-rabelais-la-gi

Rabelais
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5666
Đặt tên theo François Rabelais
Tên thay thế 1982 TP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1812616
Viễn điểm quỹ đạo 2.7880446
Độ lệch tâm 0.1221062
Chu kỳ quỹ đạo 1430.5303469
Độ bất thường trung bình 103.01530
Độ nghiêng quỹ đạo 3.40130
Kinh độ của điểm nút lên 242.02482
Acgumen của cận điểm 251.28168
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5666 Rabelais (1982 TP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj. Nó được đặt theo tên the French satirist François Rabelais.[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz D.; International Astronomical Union (2003). Dictionary of minor planet names. Berlin; New York: Springer-Verlag. tr. 480. ISBN 978-3-540-00238-3. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2011. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5666 Rabelais
149330-5666-rabelais-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)