User Tools

Site Tools


149230-5529-perry-la-gi

Perry
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5529
Tên thay thế 2557 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8829059
Viễn điểm quỹ đạo 2.6629667
Độ lệch tâm 0.1715976
Chu kỳ quỹ đạo 1251.6396479
Độ bất thường trung bình 65.29926
Độ nghiêng quỹ đạo 4.81342
Kinh độ của điểm nút lên 14.37350
Acgumen của cận điểm 234.40753
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5529 Perry (2557 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5529 Perry
149230-5529-perry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)