User Tools

Site Tools


149130-5394-jurgens-la-gi

Jurgens
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá ngày 6 tháng 3 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5394
Tên thay thế 1986 EZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9843729
Viễn điểm quỹ đạo 2.7690391
Độ lệch tâm 0.1650743
Chu kỳ quỹ đạo 1338.3251374
Độ bất thường trung bình 55.26582
Độ nghiêng quỹ đạo 1.73749
Kinh độ của điểm nút lên 294.56159
Acgumen của cận điểm 186.95229
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5394 Jurgens (1986 EZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1986 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5394 Jurgens
149130-5394-jurgens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)