User Tools

Site Tools


149030-5272-dickinson-la-gi

Dickinson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5272
Đặt tên theo Terence Dickinson
Tên thay thế 1981 QH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7884653
Viễn điểm quỹ đạo 2.6407539
Độ lệch tâm 0.1924241
Chu kỳ quỹ đạo 1203.7718989
Độ bất thường trung bình 29.90291
Độ nghiêng quỹ đạo 4.44704
Kinh độ của điểm nút lên 155.26617
Acgumen của cận điểm 197.70227
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

5272 Dickinson (1981 QH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1981 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5272 Dickinson
149030-5272-dickinson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)