User Tools

Site Tools


148930-5156-golant-la-gi

Golant
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 18 tháng 5 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5156
Tên thay thế 1972 KL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9429002
Viễn điểm quỹ đạo 2.8527502
Độ lệch tâm 0.1897240
Chu kỳ quỹ đạo 1356.2030353
Độ bất thường trung bình 223.29454
Độ nghiêng quỹ đạo 5.57083
Kinh độ của điểm nút lên 132.79327
Acgumen của cận điểm 147.99811
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5156 Golant (1972 KL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 5 năm 1972 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5156 Golant
148930-5156-golant-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)