User Tools

Site Tools


148830-5050-doctorwatson-la-gi

Doctorwatson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5050
Đặt tên theo Dr. Watson
Tên thay thế 1983 RD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1123454
Viễn điểm quỹ đạo 2.6877174
Độ lệch tâm 0.1198676
Chu kỳ quỹ đạo 1358.0751488
Độ bất thường trung bình 191.17587
Độ nghiêng quỹ đạo 0.86726
Kinh độ của điểm nút lên 264.16147
Acgumen của cận điểm 138.64529
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5050 Doctorwatson (1983 RD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1983 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5050 Doctorwatson
148830-5050-doctorwatson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)