User Tools

Site Tools


148730-4733-oro-la-gi

ORO
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Oak Ridge Obs.
Nơi khám phá Harvard
Ngày khám phá 19 tháng 4 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4733
Tên thay thế 1982 HB2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0255668
Viễn điểm quỹ đạo 2.3453482
Độ lệch tâm 0.0731612
Chu kỳ quỹ đạo 1180.0814059
Độ bất thường trung bình 36.10163
Độ nghiêng quỹ đạo 4.71948
Kinh độ của điểm nút lên 43.14304
Acgumen của cận điểm 158.37112
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

4733 ORO (1982 HB2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 4 năm 1982 bởi Oak Ridge Observatory ở Harvard.[1]

  1. ^ JPL Small-Body Database Browser ngày 4733 ORO
148730-4733-oro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)