User Tools

Site Tools


148630-4625-shchedrin-la-gi

Shchedrin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4625
Đặt tên theo Rodion Shchedrin
Tên thay thế 1982 UG6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9905061
Viễn điểm quỹ đạo 3.2179631
Độ lệch tâm 0.2356656
Chu kỳ quỹ đạo 1535.0360465
Độ bất thường trung bình 10.90823
Độ nghiêng quỹ đạo 1.60310
Kinh độ của điểm nút lên 53.46343
Acgumen của cận điểm 13.65493
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

4625 Shchedrin (1982 UG6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4625 Shchedrin
148630-4625-shchedrin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)