User Tools

Site Tools


148530-4521-akimov-la-gi

Akimov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N. S.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 29 tháng 3 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4521
Đặt tên theo Nikolay Akimov
Tên thay thế 1979 FU2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8366432
Viễn điểm quỹ đạo 3.3956932
Độ lệch tâm 0.0897015
Chu kỳ quỹ đạo 2009.2305166
Độ bất thường trung bình 53.47127
Độ nghiêng quỹ đạo 14.37861
Kinh độ của điểm nút lên 48.15016
Acgumen của cận điểm 214.54679
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

4521 Akimov (1979 FU2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 3 năm 1979 bởi Chernykh, N. S. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4521 Akimov
148530-4521-akimov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)