User Tools

Site Tools


148230-5934-mats-la-gi

Mats
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lagerkvist và Rickman[cần định hướng]
Nơi khám phá Kvistaberg
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5934
Đặt tên theo Mats Lindgren
Tên thay thế 1976 SJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8667458
Viễn điểm quỹ đạo 2.9016424
Độ lệch tâm 0.2170328
Chu kỳ quỹ đạo 1344.6548792
Độ bất thường trung bình 198.45035
Độ nghiêng quỹ đạo 2.31482
Kinh độ của điểm nút lên 172.41869
Acgumen của cận điểm 208.14948
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5934 Mats (1976 SJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1976 bởi Lagerkvist và Rickman[cần định hướng] ở đài thiên văn Kvistaberg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5934 Mats
148230-5934-mats-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)