User Tools

Site Tools


148130-5795-roshchina-la-gi

Roshchina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5795
Tên thay thế 1978 SH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9107354
Viễn điểm quỹ đạo 2.6138068
Độ lệch tâm 0.1553906
Chu kỳ quỹ đạo 1242.8404622
Độ bất thường trung bình 227.37482
Độ nghiêng quỹ đạo 8.39319
Kinh độ của điểm nút lên 68.59398
Acgumen của cận điểm 333.74278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5795 Roshchina (1978 SH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1978 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5795 Roshchina
148130-5795-roshchina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)