User Tools

Site Tools


148030-5665-begemann-la-gi

Begemann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5665
Tên thay thế 1982 BD13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0358745
Viễn điểm quỹ đạo 2.4492081
Độ lệch tâm 0.0921574
Chu kỳ quỹ đạo 1226.6173512
Độ bất thường trung bình 224.36288
Độ nghiêng quỹ đạo 5.16243
Kinh độ của điểm nút lên 315.02445
Acgumen của cận điểm 260.28236
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

5665 Begemann (1982 BD13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1982 bởi S. J. Bus ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5665 Begemann
148030-5665-begemann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)