User Tools

Site Tools


147930-5526-kenzo-la-gi

Kenzo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Oohira
Ngày khám phá 18 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5526
Tên thay thế 1991 UP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2130397
Viễn điểm quỹ đạo 3.0622387
Độ lệch tâm 0.1609771
Chu kỳ quỹ đạo 1564.6655406
Độ bất thường trung bình 332.27999
Độ nghiêng quỹ đạo 13.56005
Kinh độ của điểm nút lên 224.21540
Acgumen của cận điểm 151.53206
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5526 Kenzo (1991 UP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 1991 bởi T. Urata ở Oohira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5526 Kenzo
147930-5526-kenzo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)