User Tools

Site Tools


147830-5393-goldstein-la-gi

Goldstein
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá ngày 5 tháng 3 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5393
Tên thay thế 1986 ET
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0428559
Viễn điểm quỹ đạo 2.6314313
Độ lệch tâm 0.1259177
Chu kỳ quỹ đạo 1305.0481073
Độ bất thường trung bình 107.66523
Độ nghiêng quỹ đạo 5.29021
Kinh độ của điểm nút lên 348.98140
Acgumen của cận điểm 136.33732
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5393 Goldstein (1986 ET) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1986 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5393 Goldstein
147830-5393-goldstein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)