User Tools

Site Tools


147730-5270-kakabadze-la-gi

Kakabadze
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. M. West
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 19 tháng 5 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5270
Tên thay thế 1979 KR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2183140
Viễn điểm quỹ đạo 2.9310282
Độ lệch tâm 0.1384088
Chu kỳ quỹ đạo 1508.9715906
Độ bất thường trung bình 330.88489
Độ nghiêng quỹ đạo 11.33340
Kinh độ của điểm nút lên 200.18994
Acgumen của cận điểm 50.81011
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5270 Kakabadze (1979 KR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 5 năm 1979 bởi R. M. West ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5270 Kakabadze
147730-5270-kakabadze-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)