User Tools

Site Tools


147630-5155-denisyuk-la-gi

Denisyuk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5155
Đặt tên theo Yuri Nikolaevich Denisyuk
Tên thay thế 1972 HR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6963540
Viễn điểm quỹ đạo 3.5438470
Độ lệch tâm 0.1358118
Chu kỳ quỹ đạo 2013.0348480
Độ bất thường trung bình 148.66931
Độ nghiêng quỹ đạo 6.15583
Kinh độ của điểm nút lên 61.19193
Acgumen của cận điểm 231.99446
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

5155 Denisyuk (1972 HR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1972 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5155 Denisyuk
147630-5155-denisyuk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)