User Tools

Site Tools


147530-5049-sherlock-la-gi

Sherlock
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 2 tháng 11 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5049
Đặt tên theo Sherlock Holmes
Tên thay thế 1981 VC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8460054
Viễn điểm quỹ đạo 2.5524340
Độ lệch tâm 0.1606089
Chu kỳ quỹ đạo 1191.2457336
Độ bất thường trung bình 63.92116
Độ nghiêng quỹ đạo 2.94240
Kinh độ của điểm nút lên 50.21212
Acgumen của cận điểm 316.50207
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5049 Sherlock (1981 VC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 11 năm 1981 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5049 Sherlock
147530-5049-sherlock-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)