User Tools

Site Tools


147230-4732-froeschl-la-gi

4732 Froeschlé
Tên
Tên Froeschlé
Tên chỉ định 1981 JG
Phát hiện
Ngày phát hiện 3 tháng 5 năm 1981
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0678017
Bán trục lớn (a) 3.1602368 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.9459674 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.3745062 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.62 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 16.85277°
Kinh độ (Ω) 226.53224°
Acgumen (ω) 148.70317°
Độ bất thường trung bình (M) 138.22358°

4732 Froeschlé là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2052.0024152 ngày (5.62 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 5 năm 1981.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
147230-4732-froeschl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)