User Tools

Site Tools


147130-4624-stefani-la-gi

Stefani
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4624
Tên thay thế 1982 FV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4076013
Viễn điểm quỹ đạo 3.6943845
Độ lệch tâm 0.2108794
Chu kỳ quỹ đạo 1946.5260107
Độ bất thường trung bình 16.11176
Độ nghiêng quỹ đạo 2.63569
Kinh độ của điểm nút lên 94.44744
Acgumen của cận điểm 10.42134
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

4624 Stefani (1982 FV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1982 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4624 Stefani
147130-4624-stefani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)