User Tools

Site Tools


147030-4520-dovzhenko-la-gi

Dovzhenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N. S.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4520
Đặt tên theo Alexander Dovzhenko
Tên thay thế 1977 QJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7736864
Viễn điểm quỹ đạo 2.7749944
Độ lệch tâm 0.2201315
Chu kỳ quỹ đạo 1252.7996592
Độ bất thường trung bình 336.49288
Độ nghiêng quỹ đạo 4.26180
Kinh độ của điểm nút lên 94.47995
Acgumen của cận điểm 258.25087
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

4520 Dovzhenko (1977 QJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1977 bởi Chernykh, N. S. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4520 Dovzhenko
147030-4520-dovzhenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)