User Tools

Site Tools


146830-5933-kemurdzhian-la-gi

Kemurdzhian
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5933
Đặt tên theo Alexander Kemurdzhian
Tên thay thế 1976 QN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8392217
Viễn điểm quỹ đạo 2.4721909
Độ lệch tâm 0.1468125
Chu kỳ quỹ đạo 1156.0665056
Độ bất thường trung bình 33.20884
Độ nghiêng quỹ đạo 0.14985
Kinh độ của điểm nút lên 12.54443
Acgumen của cận điểm 284.93357
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

5933 Kemurdzhian (1976 QN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5933 Kemurdzhian
146830-5933-kemurdzhian-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)