User Tools

Site Tools


146730-5794-irmina-la-gi

Irmina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N. S.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5794
Tên thay thế 1976 SW3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6088418
Viễn điểm quỹ đạo 3.6646128
Độ lệch tâm 0.1682918
Chu kỳ quỹ đạo 2029.1472345
Độ bất thường trung bình 241.92313
Độ nghiêng quỹ đạo 5.29543
Kinh độ của điểm nút lên 173.72623
Acgumen của cận điểm 216.20604
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5794 Irmina (1976 SW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1976 bởi Nikolai Stepanovich Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5794 Irmina
146730-5794-irmina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)