User Tools

Site Tools


146630-5664-eugster-la-gi

Eugster
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 6 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5664
Tên thay thế 1981 EX43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0411615
Viễn điểm quỹ đạo 2.6922547
Độ lệch tâm 0.1375525
Chu kỳ quỹ đạo 1329.8892649
Độ bất thường trung bình 342.37422
Độ nghiêng quỹ đạo 5.84956
Kinh độ của điểm nút lên 203.90335
Acgumen của cận điểm 157.83719
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

5664 Eugster (1981 EX43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5664 Eugster
146630-5664-eugster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)