User Tools

Site Tools


146530-5524-lecacheux-la-gi

Lecacheux
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5524
Tên thay thế 1991 RA30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3027616
Viễn điểm quỹ đạo 2.4293830
Độ lệch tâm 0.0267577
Chu kỳ quỹ đạo 1329.3533970
Độ bất thường trung bình 314.16731
Độ nghiêng quỹ đạo 7.49361
Kinh độ của điểm nút lên 108.27519
Acgumen của cận điểm 121.02998
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5524 Lecacheux (1991 RA30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5524 Lecacheux
146530-5524-lecacheux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)