User Tools

Site Tools


146330-5269-paustovskij-la-gi

Paustovskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5269
Đặt tên theo Konstantin Paustovsky
Tên thay thế 1978 SL6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8792332
Viễn điểm quỹ đạo 2.5703122
Độ lệch tâm 0.1553145
Chu kỳ quỹ đạo 1212.0677505
Độ bất thường trung bình 11.76790
Độ nghiêng quỹ đạo 0.79658
Kinh độ của điểm nút lên 91.72960
Acgumen của cận điểm 240.10717
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

5269 Paustovskij (1978 SL6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Tênd after Konstantin Paustovsky, russian writer.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5269 Paustovskij
146330-5269-paustovskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)