User Tools

Site Tools


146230-5154-leonov-la-gi

Leonov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1969
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5154
Đặt tên theo Yevgeny Leonov
Tên thay thế 1969 TL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7560393
Viễn điểm quỹ đạo 3.4058967
Độ lệch tâm 0.1054632
Chu kỳ quỹ đạo 1975.2825216
Độ bất thường trung bình 130.06563
Độ nghiêng quỹ đạo 2.88254
Kinh độ của điểm nút lên 72.59361
Acgumen của cận điểm 223.50727
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5154 Leonov (1969 TL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1969 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5154 Leonov
146230-5154-leonov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)