User Tools

Site Tools


146130-5048-moriarty-la-gi

Moriarty
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 1 tháng 4 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5048
Đặt tên theo Professor Moriarty
Tên thay thế 1981 GC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1673847
Viễn điểm quỹ đạo 3.0835423
Độ lệch tâm 0.1744754
Chu kỳ quỹ đạo 1553.8439293
Độ bất thường trung bình 116.53910
Độ nghiêng quỹ đạo 1.39325
Kinh độ của điểm nút lên 301.73658
Acgumen của cận điểm 273.04542
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5048 Moriarty (1981 GC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1981 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5048 Moriarty
146130-5048-moriarty-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)