User Tools

Site Tools


145930-4519-voronezh-la-gi

4519 Voronezh là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1194.9756849 ngày (3.27 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1976.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
145930-4519-voronezh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)