User Tools

Site Tools


145730-5932-prutkov-la-gi

Prutkov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 1 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5932
Tên thay thế 1976 GO3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3902255
Viễn điểm quỹ đạo 2.8812549
Độ lệch tâm 0.0931483
Chu kỳ quỹ đạo 1562.9760836
Độ bất thường trung bình 178.22802
Độ nghiêng quỹ đạo 2.17521
Kinh độ của điểm nút lên 112.84962
Acgumen của cận điểm 92.52574
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5932 Prutkov (1976 GO3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5932 Prutkov
145730-5932-prutkov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)