User Tools

Site Tools


145530-5663-mckeegan-la-gi

McKeegan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5663
Tên thay thế 1981 EQ12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7473256
Viễn điểm quỹ đạo 3.0336028
Độ lệch tâm 0.2690434
Chu kỳ quỹ đạo 1349.9627242
Độ bất thường trung bình 346.42773
Độ nghiêng quỹ đạo 6.45134
Kinh độ của điểm nút lên 240.25435
Acgumen của cận điểm 95.48360
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

5663 McKeegan (1981 EQ12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5663 McKeegan
145530-5663-mckeegan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)