User Tools

Site Tools


145430-5523-luminet-la-gi

Luminet
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 5 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5523
Đặt tên theo Jean-Pierre Luminet
Tên thay thế 1991 PH8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8087385
Viễn điểm quỹ đạo 2.8597207
Độ lệch tâm 0.0089940
Chu kỳ quỹ đạo 1742.8137496
Độ bất thường trung bình 245.59070
Độ nghiêng quỹ đạo 3.35665
Kinh độ của điểm nút lên 88.21009
Acgumen của cận điểm 165.02315
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5523 Luminet (1991 PH8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 8 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Palomar.

The French composer Thérèse Brenet (Prix de Roma in 1965) wrote a work for concert band named for thlà mộtsteroid, which was premièred in Paris in 2003 bởi Musique de L'armée de Terre in Paris.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5523 Luminet
145430-5523-luminet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)