User Tools

Site Tools


145230-5266-rauch-la-gi

Rauch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5266
Đặt tên theo Christian Daniel Rauch
Tên thay thế 4047 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3675838
Viễn điểm quỹ đạo 3.0726306
Độ lệch tâm 0.1295991
Chu kỳ quỹ đạo 1638.6170327
Độ bất thường trung bình 151.50224
Độ nghiêng quỹ đạo 15.68765
Kinh độ của điểm nút lên 11.68770
Acgumen của cận điểm 117.81192
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

5266 Rauch (4047 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5266 Rauch
145230-5266-rauch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)