User Tools

Site Tools


145130-5152-labs-la-gi

Labs
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Reinmuth
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 18 tháng 10 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5152
Tên thay thế 1931 UD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1582387
Viễn điểm quỹ đạo 3.0913493
Độ lệch tâm 0.1777493
Chu kỳ quỹ đạo 1553.2496701
Độ bất thường trung bình 10.12617
Độ nghiêng quỹ đạo 12.88533
Kinh độ của điểm nút lên 338.82884
Acgumen của cận điểm 39.00193
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5152 Labs (1931 UD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 10 năm 1931 bởi K. Reinmuth ở Heidelberg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5152 Labs
145130-5152-labs-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)