User Tools

Site Tools


144830-4622-solovjova-la-gi

Solovjova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4622
Tên thay thế 1979 WE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7572892
Viễn điểm quỹ đạo 3.6464778
Độ lệch tâm 0.1388540
Chu kỳ quỹ đạo 2092.6987658
Độ bất thường trung bình 358.49901
Độ nghiêng quỹ đạo 1.72948
Kinh độ của điểm nút lên 170.56018
Acgumen của cận điểm 212.87487
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

4622 Solovjova (1979 WE2) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1979 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4622 Solovjova
144830-4622-solovjova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)