User Tools

Site Tools


144730-4518-raikin-la-gi

Raikin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 1 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4518
Đặt tên theo Arkady Raikin
Tên thay thế 1976 GP3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0865167
Viễn điểm quỹ đạo 2.5473255
Độ lệch tâm 0.0994442
Chu kỳ quỹ đạo 1288.1465825
Độ bất thường trung bình 344.14554
Độ nghiêng quỹ đạo 6.99829
Kinh độ của điểm nút lên 168.06839
Acgumen của cận điểm 97.58594
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

4518 Raikin (1976 GP3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4518 Raikin
144730-4518-raikin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)