User Tools

Site Tools


144630-4180-anaxagoras-la-gi

Anaxagoras
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4180
Đặt tên theo Anaxagoras
Tên thay thế 6092 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1106531
Viễn điểm quỹ đạo 3.1100037
Độ lệch tâm 0.1914224
Chu kỳ quỹ đạo 1540.4270312
Độ bất thường trung bình 219.63345
Độ nghiêng quỹ đạo 10.91465
Kinh độ của điểm nút lên 196.47710
Acgumen của cận điểm 28.19283
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

4180 Anaxagoras (6092 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4180 Anaxagoras
144630-4180-anaxagoras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)