User Tools

Site Tools


144530-5931-zhvanetskij-la-gi

Zhvanetskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 1 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5931
Tên thay thế 1976 GK3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5742932
Viễn điểm quỹ đạo 3.7944754
Độ lệch tâm 0.1915884
Chu kỳ quỹ đạo 2075.5664149
Độ bất thường trung bình 307.77595
Độ nghiêng quỹ đạo 16.88395
Kinh độ của điểm nút lên 195.92100
Acgumen của cận điểm 266.63725
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

5931 Zhvanetskij (1976 GK3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5931 Zhvanetskij
144530-5931-zhvanetskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)