User Tools

Site Tools


144430-5792-unstrut-la-gi

Unstrut
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 18 tháng 1 năm 1964
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5792
Tên thay thế 1964 BF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9238107
Viễn điểm quỹ đạo 2.8994563
Độ lệch tâm 0.2022790
Chu kỳ quỹ đạo 1367.9347878
Độ bất thường trung bình 352.58000
Độ nghiêng quỹ đạo 6.26589
Kinh độ của điểm nút lên 105.38444
Acgumen của cận điểm 284.40705
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5792 Unstrut (1964 BF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 1 năm 1964 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5792 Unstrut
144430-5792-unstrut-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)