User Tools

Site Tools


144330-5662-wendycalvin-la-gi

Wendycalvin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5662
Tên thay thế 1981 EL4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9343915
Viễn điểm quỹ đạo 3.0568073
Độ lệch tâm 0.0204326
Chu kỳ quỹ đạo 1893.7560758
Độ bất thường trung bình 45.82303
Độ nghiêng quỹ đạo 8.53882
Kinh độ của điểm nút lên 307.95639
Acgumen của cận điểm 275.17849
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5662 Wendycalvin (1981 EL4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5662 Wendycalvin
144330-5662-wendycalvin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)